Political Economy

Belanjawan 2019 : Meneroka Ketidaktentuan Ekonomi Negara

Keseluruhan hasil Kerajaan Persekutuan pada tahun 2019 diunjurkan meningkat 10.7% berbanding tahun 2018 daripada RM236.4 bilion kepada RM261.8 bilion. Kerajaan Persekutuan dilihat bergelut untuk menampung kehilangan kira-kira RM20 bilion selepas pemansuhan GST dan pengecualian cukai selama 3 bulan (tax holiday) pada bulan Jun hingga Ogos yang lalu. Berdasarkan Bajet 2019, Kerajaan Persekutuan seolah-olah panik untuk …

Mencetus Model Ekonomi Islam di Malaysia

Profesor Dr Kamal Salih telah melontarkan pandangan supaya Malaysia melaksanakan model ekonomi yang berteraskan prinsip-prinsip Islam bagi menangani isu pengagihan kekayaan, kesenjangan pendapatan, keadilan ekuiti, kegagalan institusi, monopoli dan kebajikan sosial. Beliau yang juga merupakan seorang Profesor Adjung di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Ekonomi Malaya, telah mengemukakan pendapatnya ketika bertemu dengan Majlis Penasihat Kerajaan (Council …