Islamic Movement

Trend Global Gerakan Pasca Islamisme : Satu Tinjauan

Kelemahan pentadbiran domestik telah menyebabkan penjajahan kuasa besar Amerika Syarikat dan Rusia di Iran (dulu Persia) seawal 1920-an. Persaingan intervensi politik kuasa luar telah mempengaruhi pemerintahan dinasti Reza Shah. Pelbagai usaha modenisasi dan liberalisasi kerajaan di bawah pengaruh Barat telah mendapat tentangan yang kuat daripada golongan ulama’. Orientasi kumpulan agamawan berpusat di masjid-masjid, sekolah-sekolah agama …