Electoral Studies

Tiga Analisis Untuk Memeta Strategi Pilihan Raya

Sistem pilihan raya di Malaysia berasal daripada projek pemodenan peninggalan kolonial British yang diperkenalkan secara berperingkat pada tahun 1955 sebelum kemerdekaan. Pilihan raya diadakan bertujuan untuk memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Penentuan kemenangan dalam pilihan raya berasaskan kepada sistem majoriti mudah atau kaedah ‘First Past The Post’. Pengendalian pilihan …