Month: January 2020

Sepuluh (10) Tuntutan Ekonomi Rakyat Tahun 2020

1. Penuhi Kuota 1.7 Juta Perjawatan Awam dan Jana Peluang Pekerjaan Jumlah perjawatan awam yang telah diisi ialah 1.57 juta (92%) daripada jumlah sebenar keseluruhan 1.7 juta. Tidak perlu merasionalisasi saiz perjawatan awam untuk mengurangkan Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan. Keadaan ekonomi yang perlahan memerlukan penjanaan pekerjaan yang lebih banyak. Seramai 51,000 graduan masih mengganggur selepas …