Month: November 2019

Ke Mana RM299 Bilion Akan Dibelanjakan Pada Tahun 2020?

Dua fokus utama Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan. Pertama, keberkesanan perbelanjaan berdasarkan pendekatan kaedah Belanjawan Berasaskan Sifar. Kedua, ketelusan perbelanjaan dengan pelaporan berakauntabiliti. Dua prinsip utama tersebut harus diaplikasikan bagi memulihkan kewangan fiskal, memberi nilai faedah dan kesan berganda dalam kitaran ekonomi.