Sepuluh (10) Tuntutan Ekonomi Rakyat Tahun 2020

1. Penuhi Kuota 1.7 Juta Perjawatan Awam dan Jana Peluang Pekerjaan Jumlah perjawatan awam yang telah diisi ialah 1.57 juta (92%) daripada jumlah sebenar keseluruhan 1.7 juta. Tidak perlu merasionalisasi saiz perjawatan awam untuk mengurangkan Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan. Keadaan ekonomi yang perlahan memerlukan penjanaan pekerjaan yang lebih banyak. Seramai 51,000 graduan masih mengganggur selepas …

Ke Mana RM299 Bilion Akan Dibelanjakan Pada Tahun 2020?

Dua fokus utama Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan. Pertama, keberkesanan perbelanjaan berdasarkan pendekatan kaedah Belanjawan Berasaskan Sifar. Kedua, ketelusan perbelanjaan dengan pelaporan berakauntabiliti. Dua prinsip utama tersebut harus diaplikasikan bagi memulihkan kewangan fiskal, memberi nilai faedah dan kesan berganda dalam kitaran ekonomi. 

Analisis Hasil Kerajaan Persekutuan Berdasarkan Belanjawan 2020

Prestasi Hasil Sebelum Belanjawan 2020 Setelah Pakatan Harapan memenangi Pilihan Raya Umum Ke-14 lalu, antara perkara utama yang dilakukan ialah penetapan kadar sifar Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) bermula 1 Jun 2018 hingga 31 Ogos 2018. Tiga bulan ‘tax holiday’ menyebabkan Kerajaan Persekutuan kehilangan hasil kira-kira RM20 bilion. Sebaliknya, tindakan GST sifar juga telah meningkatkan …

Zakat Sebagai Alat Dasar Fiskal

Allah mensyariatkan zakat untuk membina kerukunan hidup sesama manusia. Ia berasaskan kepada tonggak akidah untuk memenuhi keperluan masyarakat serta negara. Zakat telah disistemkan secara bersepadu. Kelayakan pemberi, jenis barang, jumlah nilai, tempoh masa, pihak pengurusan dan sasaran penerima telah diperincikan menerusi sumber Syariah dan ijtihad fuqaha’. Seolah-olah sistem zakat telah dikawal penstrukturannya supaya tidak sewenang-wenangnya …

Hutang Kerajaan Persekutuan Pernah Lebih 100% Daripada KDNK

Perkara 111 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa kepada Kerajaan Persekutuan untuk membuat pinjaman bagi membiayai pengurusan dan pembangunan negara. Instrumen hutang Kerajaan Persekutuan tertakluk kepada akta iaitu Akta Bil Perbendaharaan (Tempatan) 1946, Akta Pinjaman (Tempatan) 1959, Akta Pendanaan Kerajaan 1983, Akta Pinjaman Luar Negeri 1963. Semua urus niaga penerimaan pinjaman dan pembayaran balik pinjaman diakaunkan dalam …

Dilema Dasar Afirmatif

Imperialisme British ke Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak mengembangkan sektor ekonomi. Permintaan buruh terlalu tinggi khususnya dalam sektor perladangan dan perlombongan. Desakan ekonomi tersebut telah menyebabkan pihak Britih membuka kemasukan imigran ke Tanah Melayu secara besar-besaran. Berdasarkan rekod, dianggarkan seramai 15 juta orang Cina telah memasuki Tanah Melayu pada kurun ke-19 sehingga tahun 1940. Demi …

Kewangan Kerajaan Persekutuan Selepas 365 Hari Pakatan Harapan

Dua dapatan tinjauan pendapat awam berkaitan ekonomi telah diterbitkan baru-baru ini. Pertama, KAJIDATA Research membuat tinjauan melalui telefon kepada 1,007 responden dan mendapati 43 peratus tidak berpuas hati dengan pengurusan ekonomi yang dikendalikan oleh PH. Kedua, The Edge menjalankan tinjauan dalam talian dan berjaya mengumpulkan maklum balas seramai 37,262 responden. Berdasarkan tinjauan tersebut, sebanyak 40.50% …

Tiga Analisis Untuk Memeta Strategi Pilihan Raya

Sistem pilihan raya di Malaysia berasal daripada projek pemodenan peninggalan kolonial British yang diperkenalkan secara berperingkat pada tahun 1955 sebelum kemerdekaan. Pilihan raya diadakan bertujuan untuk memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri di Malaysia. Penentuan kemenangan dalam pilihan raya berasaskan kepada sistem majoriti mudah atau kaedah ‘First Past The Post’. Pengendalian pilihan …

Kumpulan Kelas Menengah & Pengaruh Terhadap Politik

Pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan pendapatan isi rumah telah mengubah struktur masyarakat. Ramai individu telah keluar daripada paras kemiskinan dan membentuk trend baru iaitu kemunculan kumpulan kelas menengah yang lebih besar. Pentakrifan kumpulan kelas menengah adalah sesuatu yang kompleks. Tidak wujud satu takrif yang universal untuk diaplikasikan kerana kumpulan ini mencakupi sifat yang ‘heterogeneus’. Lewis …

Malaysia Tanpa GST dan SST

Masih terlalu awal untuk menelah hasil Kerajaan Persekutuan, tetapi ia sudah dapat dijangka berdasarkan beberapa tindakan tidak popular yang diambil untuk menjustifikasikan kondisi semasa. Bermula dengan gambaran kurang tepat berkaitan hutang negara RM1 trilion dan disusuli seterusnya dengan penangguhan harga petrol dan tol. Kemudian, beberapa projek mega dikaji semula. Ratusan projek untuk rakyat di kawasan …